Informace pro vás    Kýlní centrum Praha

Úvod


Poradna kýlního centra


Kontakty


Naši lékařiKáva s ...


... Ing. Petrem Oubrechtem

 

Rozhovor s pacientem kýlního centra Jaroslavem Vorlem

 

Rozhovor 3 týdny po operaci

 

Napsali o nás
   Vše o kýle

Kýla


Brániční kýla


Pupeční kýla


Sportovní kýla


Tříselná kýla


Historie léčení kýl


Přičiny vzniku kýly


Operace kýly


Spektrum operací kýl


Srovnání laparoskopická a klasická operace
   Naši pacienti
Rozhovor s pacientem kýlního centra - Jaroslavem Vorlem

Rozhovor s pacientem kýlního centra - Jaroslavem Vorlem

  Mediální partner:

Kurzy.cz - finanční portál pro odborníky i laikyRozhovor s Ing. Petrem Oubrechtem

obchodním ředitelem HP Česká republika

Vážený pane řediteli, jste jedním z pacientů Sanatoria sv. Anny. Jak jste se o tomto špičkovém zařízení dozvěděl?
   Od primáře Michala Semráda z kardiovaskulární chirurgie VFN.

Jaký byl Váš první pocit, když jste vstoupil do Sanatoria sv. Anny?
   Útulnost, příjemné prostředí, možná snad až trochu pocit domácího prostředí. Rozhodně jde o výrazný rozdíl v porovnání se standardní nemocnicí. Samozřejmě, že i sem člověk přichází se zdravotním problémem a musí se podrobit lékařskému zákroku a následné pooperační léčbě, stejně jako v jakékoli jiné nemocnici, ale vliv prostředí má rozhodně výrazný dopad a význam pro psychiku pacienta a ta je dle mého názoru nezanedbatelný faktorem pro úspěšnou léčbu.

Jak na Vás působil odborný zdravotní tým, který se o Vás po celou dobu staral? Co byste jim vzkázal?
   Sám pracuji v roli manažera a mám rád, když věci fungují, mají jasné návaznosti a vše směřuje k předem stanovenému cíli, aniž by se ztrácel čas řešením situací vyplývajících ze špatného procesního fungování či jednodušeji řešeno něčeho, co někdo předem nedomyslel. A musím říci, že tým Sanatoria sv. Anny funguje jako velmi dobře sehraný orchestr. Neumím samozřejmě posoudit odbornost jednotlivých členů týmu, ale všichni na mne působili velmi profesionálně, odborně a přitom s příjemným lidským přístupem. A Dr. Jungwirth je pro mne skutečná kapacita v dané oblasti. Myslím, že díky svému povolání umím relativně rychle odhadnout kvalitu lidí, se kterými se potkávám a u Dr. Jungwirtha poznáte opravdu již za malou chvíli, že o své profesi ne jen umí fundovaně vyprávět, ale že jí opravdu excelentně rozumí a ovládá, má spoustu zkušeností a má ji určitě i velmi rád.

S jakým zdravotním problémem jste se u prim. MUDr. Jungwirtha léčil?
   S tříselnou a pupeční kýlou.

Můžete popsat s jakým přístupem, péčí jste se v sanatoriu setkal?
   Myslím, že na tuto otázku jsem již nepřímo odpověděl v předešlých odpovědích. Pokud tedy shrnu, tak určitě profesionalita, odbornost, kvalita, zájem o pacienta, lidský přístup, dobrá pohoda, sehranost celého týmu, individuální přístup.

Kdo a jak se o Vás po celou dobu léčby o Vás staral?
   Dominantní osobou pro mne byl samozřejmě Dr. Jungwirth a to po celou dobu mého pobytu v sanatoriu. Nicméně on sám bez kvalitního kolektivu by nedokázal zajistit celkovou a opravdu všestrannou péči, které se mi dostalo. Rád bych touto formou, pokud je to možné, poděkoval celému jeho týmu – všem, kteří se o mne opravdu vzorně starali, a já ani přesně neznám jejich pracovní zařazení, ale myslím tím lékaře a sestry, kteří se starali o předoperační vyšetření, sestry, které o mne pečovaly těsně před a po operaci a určitě také všechny na operačním sále.

Pokud byste sanatorium doporučoval svým známým, jaké tři důvody byste jim řekl, aby jej také využili, jako Vy?
- profesionalita, kvalita
- důvěra v dobrý výsledek
- komplexně nadstandardní péče od prvního vstupu až po opuštění sanatoria
- a rád bych přidal i důvod čtvrtý a to je osobní přístup k pacientovi.

Určitě jste se také setkal se zdravotní péče ve státních organizacích. Může nám sdělit, jaký hlavní rozdíl vidíte mez zařízeními soukromými a státními?
   Nerad bych se pouštěl do této odpovědi, protože určitě není dobré paušalizovat či cokoli zobecňovat a pro tuto oblast to platí dvakrát. Bohužel se domnívám, že naše zdravotnictví není tak daleko, aby obecně platilo, že soukromé je lepší či kvalitnější než státní. Je to hodně o lidech a mnohokrát jsem se přesvědčil, že i ve státním zařízení může člověk dostat excelentní službu. Pokud byste se zeptal co Sanatorium sv. Anny versus ostatní zdravotnická zařízení, tak to už bych odpovídal jinak a moc a moc bych Sanatorium sv. Anny chválil.

Systém „jednodenní chirurgie“, který je v Sanatoriu sv. Anny využíván, jako jednu ze svých předností označuje včasný návrat do normálního soukromého a pracovního života. Jaká byla Vaše rekonvalescence po operaci?
   Musím říci, že operaci tříselní kýly jsem absolvoval zhruba před 15 lety a to standardním operačním zásahem a porovnání s laparoskopickou operací je ve své podstatě neporovnatelné. Ohromný rozdíl totiž pocítíte okamžitě po probrání z narkózy a tím myslím to, že vás vlastně nic nebolí. A s další rekonvalescencí je to obdobné, vše jde úžasně rychle a zapojení do života je opravdu fofr. Samozřejmě, že to všechno vyplývá z toho, že vlastní zásah – operace je k tělu hodně ohleduplná a tělo pak nemusí řešit tolik následných kalamit. Snad jen jediná malá výtka je, že díky tomu, že se člověk cítí velmi rychle zdravý a nic nebolí, tak by se rád během týdne – dvou, rád vrátil i ke sportovním aktivitám, ale to bohužel zas tak rychle nejde. U aktivních sportovců je tohle docela náročné období, kdy je vám dobře a na „hřiště“ vás nepustí. Samozřejmě, že z určitého životního nadhledu či života jako takového je to naprosto zanedbatelný problém.


Následující kapitola:
Rozhovor s pacientem kýlního centra - Jaroslavem VorlemKontakt:

Kontakt
První kýlní centrum Praha
 
adresa: Luční 7a/2776
130 00  Praha 3 (mapa)
telefon: +420 284 081 211
email: kyla@egk.cz
Sanatorium sv. Anny - EGK s.r.o. www.egk.cz
www.jednodennichirurgie.cz
© 1993 - 2014 EGK s.r.o.